V priebehu realizačnej fázy projektovania domu v Rakúsku sa projektant zaoberá prepracovaním projektovej dokumentácie k potrebám výstavby. Zapracujú sa do nej požiadavky stavebného úradu formulované v rozhodnutí o stavebnom povolení a vstupné údaje od špecialistov (statik, projektant technických zariadení budov atď.). Eventuálne je to aj posledná možnosť pre optimalizáciu niektorých priestorov. Každý detail tohto procesu projektu je premyslený tak, aby boli nakoniec splnené vaše individuálne požiadavky.

Čitať viac

Ako získať stavebné povolenie v Rakúsku

Po fáze navrhovania domu v Rakúsku prichádza fáza schvaľovania, ktorej výsledkom je stavebné povolenie projektu. Okrem projektu na stavebné povolenie sú potrebné aj doklady o vlastníctve, stavebno-technické podklady a technická správa.

Čitať viac

Každej stavbe rodinného domu v Rakúsku predchádza výber stavebného pozemku. Podobne ako pri nákupe oblečenia, stavebný pozemok si je dobré najskôr poriadne prezrieť, následne vyskúšať a až potom kúpiť. Do tohto procesu pritom vstupuje viacero faktorov, nielen jeho veľkosť a cena. Pri výbere pozemku v Rakúsku by ste mali bezpodmienečne zvážiť nasledujúce faktory:

Čitať viac

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital