Prečo je pri stavbe domu v Rakúsku potrebný stavebný dozor

Činnosť stavbyvedúceho stavby domu v Rakúsku je predpísaná a stanovená zákonom. On zodpovedá predovšetkým za odborné, správne a  v stavebnom povolení predpísané uskutočnenie stavby.

Stavbyvedúci

Stavbyvedúci (Bauführer) musí byť oprávnený na základe živnostenského zákona alebo ako autorizovaný stavebný inžinier. Bauführer zabezpečí odbornú kontrolu, najme ak ide o vhodnosť použitých stavebných materiálov a konštrukcií, daných smerníc a ďalších bezpečnostných opatrení. Jeho zodpovednosť sa vzťahuje iba voči stavebným úradom, občianskoprávnu zodpovednosť nemá.

Stavbyvedúcemu má povinnosť nahlásiť začiatok stavby (Baubeginnsanzeige). Po dokončení prác bude od neho stavebný úrad požadovať oznam o dokončení stavby (Baufertigungsstellungsanzeige). Je to potvrdenie, že výstavba sa uskutočnila podľa stavebného povolenia a platných stavebných predpisov, ako aj o tom, že predložené podklady sú kompletné.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť so stavebným dozorom pri stavbe domu v Rakúsku?

Kontaktujte nás

Tags:

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital