Stavebné služby

Stavba domu na mieru

Stavba domu na kľúč jednoduchšie a bezpečnejšie. Nechajte si pomôcť od profesionálov.

Upozornenie

Nasledujúci postup je špecifický iba pre stavbu domu v Rakúsku. Pre klientov zabezpečujeme stavbu domu na kľúč aj na Slovensku.

Proces

Ako prebieha stavba domu v Rakúsku

Stavba domu v Rakúsku je zložitý proces, počas ktorého si treba ustrážiť niekoľko vecí. Ideálne je, aby mal celý proces pod kontrolou odborník so skúsenosťami, ktorý Vás prevedie bezpečne jeho úskaliami a zabezpečí bezproblémový priebeh celej stavby.

Krok 1

Výber dodávateľov


Po dokončení projektu je čas prejsť k samotnej realizácii. Tak ako projekt, aj samotná stavba rodinného domu v Rakúsku má svoje špecifiká. Stavbu môže realizovať len spoločnosť, ktorá spĺňa zákonné podmienky. Preto je veľmi dôležité, aby ste si vybrali správnych dodávateľov, ktorí majú dostatok skúseností aj potrebné povolenia.

U nás Vám dokážeme pomôcť pri výbere tých správnych dodávateľov. Spolupracujeme s overenými partnermi z rôznych oblastí, ktorí sú schopní zabezpečiť všetky potrebné práce pri realizácii rodinného domu aj interiéru.

Krok 2

Realizačný rozpočet


Súbežne s hľadaním dodávateľov pripravujeme aj detailný realizačný rozpočet. Ako vstup pre nacenenie slúži podrobne pripravený realizačný projekt s rozpisom všetkých použitých položiek. Dodávatelia dokážu na základe toho rozpisu jednoducho pripraviť cenovú ponuku. Ponuky od jednotlivých dodávateľov si potom môžete ľahko porovnať, pretože budú obsahovať vždy rovnaké položky.

Na presnosť realizačného rozpočtu má veľký vplyv práve kvalita realizačného projektu a detailnosť priloženého výkazu a výmeru.

Krok 3

Stavba domu


Stavba rodinného domu je dozorovaná našími stavebními inžiniermi, ktorí dohliadajú na všetky potrebné konštrukčné detaily, technologické procesy a stavebné postupy. Je veľmi dôležité, aby sa postupovalo presne podľa vypracovanej stavebnej dokumentácie a nie podľa kreativity stavebných robotníkov a remeselníkov.

Náš tím architektov a stavebných inžinierov zabezpečí, aby bola stavba rodinného domu a postup prác v súlade s navrhnutým riešením.

Krok 4

Stavebný dozor


Stavebný dozor alebo Bauführung je činnosť, pri ktorej Baumeister dohliada na priebeh stavby domu. Rakúsko má stavebný zákon, ktorý ukladá povinnosť stavebného dozoru. Ten môže vykonávať iba osoba s patričným oprávnením.

V spolupráci s našimi partnermi Vám zabezpečíme kvalifikovaného Baumeistra, ktorý dohliadne na priebeh celej výstavby.

Krok 5

Kolaudácia domu


Kolaudácia alebo Fertigstellung je proces, pri ktorom sa pre dokončený rodinný dom vystaví platné kolaudačné rozhodnutie na príslušnom rakúskom stavebnom úrade.

Zabezpečíme všetky potrebné dokumenty a vybavíme za Vás kolaudáciu na stavebnom úrade.

Energetická certifikácia

V rámci kolaudačného konania pre Vás zabezpečíme aj potrebný energetický certifikát.

Naši partneri

Spoločnosti a dodávatelia, s ktorými spolupracujeme pri realizácii Vášho vysnívaného bývania

Výhody spolupráce

Check icon

Overení partneri

Pri stavbe domu v Rakúsku sú vzťahy so správnymi dodávateľmi kľúčovým prvkom úspechu. S našími partnermi spolupracujeme už dlhé roky.

Check icon

Kompletná realizácia

V spolupráci s našími dodávateľmi zastrešíme realizáciu hrubej stavby aj zariadenie interiéru. S nami to budete mať naozaj jednoduché.

Check icon

Dostupné služby

Pracujeme naozaj efektívne a dokážeme Vám pomôcť s projektami rôznej veľkosti, či už sa jedná o menší alebo väčší rodinný dom.

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital