Čo je potrebné splniť pri kolaudácii rodinného domu v Rakúsku

Kolaudácia – oznam o dokončení stavby domu v Rakúsku pozostáva z rôznych podkladov, ktoré potvrdzujú náležitú realizáciu stavebných činností.

Stavbyvedúci (Bauführer) alebo kontrolný inžinier (Prüfingenieur) potrebuje pre oznam o dokončení stavby nasledovné podklady:

  • Potvrdenie autorizovaného stavebného inžiniera, že výstavba sa uskutočnila podľa stavebného povolenia a platných stavebných predpisoch vrátane vytvorenia povinných parkovacích miest, ako aj o tom, že predložené podklady sú kompletné
  • Zmeny počas realizácie stavby – plán, realizácia podľa platných predpisov
  • Kontrolné posudky prijaté počas realizácie stavby vrátane konštrukčných plánov
  • Kladné vyjadrene od kominárov
  • Kladný odborný posudok o kanalizácii, žumpe, prípadne o domácej čističke odpadových vôd, ako aj plán o týchto zariadeniach. V tomto pláne sú zobrazené polohy, spády, rozmery a použité stavebné materiály na výstavbu týchto zariadení, ako aj čistiace šachty. Plán je vytvorený na základe rozhodujúceho predpisu o výkone povolania oprávneného, ktorý musí byť podpísaný od neho a od stavbyvedúceho.
  • Kladný odborný posudok o bezchybnom stave špeciálnych bezpečnostno-technických zariadení (zariadenie na hlásenie požiaru, automatické hasiace zariadenie, zdroj núdzového prúdu a pod.)
  • Potvrdenie autorizovaného stavebného inžiniera, že boli vykonané stavebné opatrenia, ktoré zabraňujú tvorbe emisií
  • Doklad o splnení tepelnej ochrany budovy v podobe energetického certifikátu a takisto doklad zvukovej ochrany budovy

Potrebujete poradiť alebo pomôcť s kolaudáciou domu v Rakúsku?

Kontaktujte nás

Tags:

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital