Plánovanie pred stavbou rodinného domu v Rakúsku

Predtým ako začnete stavebný projekt v Rakúsku si najprv musíte ujasniť zopár dôležitých otázok: Kde sa môže stavať? Ako sa môže stavať? S čím a kedy treba začať? Kedy je budova oficiálne hotová?

Kde sa môže v Rakúsku vlastne stavať?

V Rakúsku sa môže stavať iba na stavebnom pozemku, ktorý spĺňa určité podmienky. V prvom rade, jeho vlastnosti musia byť vhodné pre plánovanú budovu (napríklad aby bola pôda dostatočne pevná na nosenie konštrukcie). Druhou vlastnosťou pozemku vhodného pre stavbu je funkčné využitie plochy (Flächenwidmungsplan). O tom, že sa na pozemku dá stavať sa môžete dozvedieť na obecnom/mestskom úrade. Ak pozemok spĺňa obidve kritéria, tak potom už iba záleží na jeho veľkosti. Musí mať totiž potrebnú minimálnu veľkosť pre plánovanú budovu. Viac o stavebných predpisoch (Bebauungsrichtlinien), ktoré treba dodržať, sa dozviete na obecnom/mestskom stavebnom úrade.

Ako sa môže stavať?

Plánovaná stavba musí byť odborná, t.j. sú pri nej zohľadnené všetky aktuálne technické predpisy a normy. Dôležité si je držať na pamäti zopár základných údajov, ktoré treba dodržiavať podľa stavebných predpisov na danom území. Sem patria: ochrana proti vlhkosti a pare, minimálne hygienické predpisy, pevná a odolná konštrukcia, neohrozenie a obmedzovanie susedov, tepelná izolácia/tepelný komfort, ochrana proti hluku a požiaru, kompatibilita s okolím a s obrazom mesta a technická príprava pre zapojenie vody, elektriky a dopravy.

S čim a kedy treba začať?

Najprv musíte ísť na obecný/mestský stavebný úrad a získať nasledujúce informácie:

  • Kvalifikácia/odporúčanie stavebného pozemku
  • Zásady zastavania podľa obecného a stavebného úradu
  • Spôsob zástavby, vzdialenosti, maximálne dovolených podlaží atď.
  • Informácie o stavebnom zákone v danom regióne, ktoré obyčajne rozlišujú medzi tromi kategóriami stavby

So stavbou sa môže začať iba po predložení dokumentácie na stavebné povolenie. Potom sa na úrade musí nahlásiť začiatok stavby. Okrem toho treba zabezpečiť odbornú realizáciu stavby a oprávnenú osobu (stavbyvedúceho). Obecný úrad, rovnako ako aj stavebný úrad môže hocikedy navštíviť stavbu a skontrolovať, či sa realizácia uskutočňuje podľa zásad/predpisov/povolených plánov.

Kedy je budova oficiálne hotová?

Po dokončení stavby treba ešte dodržať zopár formalít. Predtým ako informujete úrad o ukončení, odborník spraví záverečnú kontrolu a ním podpísaná záverečná previerka sa potom priloží k ostatným dokumentom. Nasťahovať sa môžete až po obdržaní kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydáva mestský/obecný úrad.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť pri plánovaní pred stavbou domu v Rakúsku?

Kontaktujte nás

Tags: ,

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital