Tag: Realizačný projekt

V priebehu realizačnej fázy projektovania domu v Rakúsku sa projektant zaoberá prepracovaním projektovej dokumentácie k potrebám výstavby. Zapracujú sa do nej požiadavky stavebného úradu formulované v rozhodnutí o stavebnom povolení a vstupné údaje od špecialistov (statik, projektant technických zariadení budov atď.). Eventuálne je to aj posledná možnosť pre optimalizáciu niektorých priestorov. Každý detail tohto procesu projektu je premyslený tak, aby boli nakoniec splnené vaše individuálne požiadavky.

Čitať viac

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital