Čo obsahuje realizačný projekt v Rakúsku

V priebehu realizačnej fázy projektovania domu v Rakúsku sa projektant zaoberá prepracovaním projektovej dokumentácie k potrebám výstavby. Zapracujú sa do nej požiadavky stavebného úradu formulované v rozhodnutí o stavebnom povolení a vstupné údaje od špecialistov (statik, projektant technických zariadení budov atď.). Eventuálne je to aj posledná možnosť pre optimalizáciu niektorých priestorov. Každý detail tohto procesu projektu je premyslený tak, aby boli nakoniec splnené vaše individuálne požiadavky.

Realizačná projektová dokumentácia sa vypracuje spravidla v mierke 1:50 a obsahuje podstatné informácie: rozmery, údaje o otvorov v stenách a stropnej doske, rozmery okien a dverí ako aj materiálové prevedenia a kvalitu povrchov.

Ďalej budú zhotovené detailné výkresy komplexnejších stavebných konštrukcií: plán schodiska, detaily okien, detaily strechy, rez fasády a iné. Realizačné výkresy slúžia ako podklad pre špecialistov. Statik nakreslí výkresy tvaru a výkresy výstuže, projektant TZB zadá inštalácie vody, kanalizácie, kúrenia prípadne vzduchotechniky, projektant elektroinštalácií zobrazí elektrické okruhy atď. Tým pádom bude každá časť realizačnej dokumentácie k dispozícii, aby realizačné firmy mohli postaviť váš vysnívaný domov.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť s Vašim realizačným projektom v Rakúsku?

Kontaktujte nás

Tags:

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital