Aké predpisy musia spĺňať rodinné domy v Rakúsku

Architektonická štúdia (návrh) je prvým a veľmi dôležitým krokom vyhotovenia projektovej dokumentácie domu v Rakúsku. Ide o prvotné zobrazenie predstáv klienta s optimalizáciou podľa odporúčaní architekta.

Po štúdii nasleduje vypracovanie konceptu (postupný vývoj grafického riešenia), s prihliadnutím na územnoplánovacie, estetické, funkčné, technické, stavebno-fyzické, ekonomické, energeticko-hospodárne (napríklad pokiaľ ide o racionálne využívanie energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie) a ekologické požiadavky, s využitím príspevkov špecialistov a ďalších odborníkov podieľajúce sa na plánovaní.

V ďalšom kroku sa vyhotoví grafické zobrazenie objektu v mierke 1: 200 až 1: 100, s definíciou materiálového a farebného prevedenia, ako aj základným popisom objektu. V tejto fáze sa uskutočňujú aj prvé rokovania s úradmi a ďalšími odborníkmi a zároveň sa vypracuje prvý odhad nákladov.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť s architektonickou štúdiou a predpismi?

Kontaktujte nás

Tags:

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital