Ako si správne vybrať stavebný pozemok v Rakúsku

Každej stavbe rodinného domu v Rakúsku predchádza výber stavebného pozemku. Podobne ako pri nákupe oblečenia, stavebný pozemok si je dobré najskôr poriadne prezrieť, následne vyskúšať a až potom kúpiť. Do tohto procesu pritom vstupuje viacero faktorov, nielen jeho veľkosť a cena. Pri výbere pozemku v Rakúsku by ste mali bezpodmienečne zvážiť nasledujúce faktory:

Zástavba

Podmienky pre zástavbu pozemku v Rakúsku sú zvyčajne uvedené už v územnom pláne. Ak plánujete kúpu pozemku, ktorý nemá územný plán, mali by ste v notársky overenej kúpnej zmluve uviesť dodatok o práve odstúpiť od zmluvy, pokiaľ vám stavebný úrad nevydá povolenie na stavbu. Územný plán obsahuje taktiež predmet využitia stavebného pozemku, ako napríklad stavebná plocha určená na bytovú výstavbu, priemyselné stavby, polyfunkčné stavby atď. Právoplatné stavebné povolenie umožňuje výstavbu na pozemku. Jeho platnosť trvá väčšinou štyri roky a na stavbe sa musí začať pred jeho vypršaním. Krajský stavebný úrad reguluje vydanie stavebných povolení. Písomná žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na obecnom úrade. Aby ste urýchlili proces vydania stavebného povolenia, musí byť žiadosť kompletná vrátane všetkých potrebných dokumentov. Najlepšie, ak to stihnete ešte pred zasadnutím stavebnej výborovej schôdze.

Funkčné využitie pozemku

Využiteľnosť pozemku nezávisí len od veľkosti stavby, ale predovšetkým aj od jej proporcií. Pri voľne postavených stavbách musí byť dodržaný minimálne trojmetrový odstup z oboch strán od hranice pozemku a na zástavbu je tak možné využiť zvyšnú plochu. Stavebné parcely by preto nemali mať šírku menej ako 16 metrov.

Orientácia na svetové strany

Veľký význam má aj pozdĺžna os pozemku, ktorá môže byť orientovaná na sever, juh, východ alebo západ. To je dôležité nielen pri dispozičnom pláne, ale aj pri neskoršom zriaďovaní záhrady. K závažným kritériám patrí taktiež poloha príjazdovej cesty, ktorá by na základe odporúčaní mala byť umiestnená na severnej strane pozemku.

Svahovanie terénu

Rovné pozemky sa dajú ľahšie zastavať. Šikmé, prípadne svahové pozemky môžu byť z hľadiska prírodného prostredia lákavejšie, avšak v  takýchto prípadoch musíte počítať s viacerými problémami, čo sa týka možnosti zástavby a aj s dodatočnými výdavkami na výstavbu napr. schodiska, rámp, oporných múrov atď.

Podzemná voda a zrážková voda zo svahov

Využiteľnosť stavebného pozemku niekedy závisí od najvyššej výšky hladiny podzemnej vody, ktorá v  suchých rokoch môže výrazne kolísať. Z toho dôvodu by ste si mali pred kúpou pozemku v Rakúsku vyžiadať tieto záväzné údaje zo stavebného úradu a vodohospodárstva. Aj informácie od susedov, ktorí v danej lokalite už dlho žijú, sú veľmi hodnotné. V prípade svahovitých stavebných pozemkov je významný aj tlak zrážkovej vody zo svahov. Ten musí byť bezpodmienečne upravený drenážnymi systémami vedúcimi od strany svahu až pod hornú hranu pivničnej podlahy.

Topografia

Pri výstavbe rodinných domov je únosnosť pôdy zvyčajne dostačujúca. Mimoriadne prípady by nastali nanajvýš pri močaristých pôdach alebo v oblastiach násypov. Veľmi nákladné môžu byť výkopové práce a výstavby pivníc, pri skalnatom podloží. V oboch prípadoch by bolo vhodné výstavbu pivníc vynechať.

Prostredie a hrozby pozemku

Obzvlášť zaujímavé pre vaše blaho a vašu vnútornú bezpečnosť sú nasledujúce fakty o prostredí, v ktorom sa pozemok nachádza: Sú malé potoky a rieky, ktoré pri silnom daždi zvyšujú svoju hladinu, veľkou hrozbou pre môj dom? Alebo leží pozemok vôbec v ohrozenej oblasti (v červenej zóne)? Nachádza sa pozemok v  bezprostrednej blízkosti vedenia vysokého napätia alebo telefónneho stĺpu? Aj tento faktor hrozby je podstatný. Väčšinou ide pri tom o elektromagnetické polia, ktoré sú vyvolané technickými zariadeniami. Takisto sme permanentne obklopení rôznymi kozmickými a terestriálnymi žiareniami, ktoré sú vo všeobecnosti označované ako „zemské lúče“ alebo tzv. zóny podráždenia, ako ich označujú geobiológovia. Tie podstatne škodia nášmu telu a dlhodobo oslabujú náš imunitný systém. Taktiež nad neškodným podzemným tokom vzniká zmenené pole žiarenia. To spolu s krížením s inými zemskými lúčmi a neustále silnejším, umelo vyprodukovaným elektromagnetickým žiarením z rádiových staníc alebo elektrických spotrebičov môže pri dlhodobom pôsobením poškodiť zdravie človeka. Skúsený rádiológ môže vypátrať vodu, kovy, žiarenia atď.

Infraštruktúra

Čím ďalej budú stavebné pozemky vzdialené od aglomerácii, tým je ich cena väčšinou nižšia. Ale tým väčšie budú problémy s cestovaním za prácou, do školy alebo na nákupy ako aj k najbližšej verejnej doprave. Porovnajte cestovné náklady z vášho pozemku až ku pracovisku. Aktuálne priemerné cestovné náklady pre automobilovú dopravu sa dozviete na stránkach ÖAMTC alebo ARBÖ. Ceny cestovných lístkov verejnej dopravy si môžete zistiť priamo na príslušnom dopravnom podniku (ÖBB, VOR, atď.) Okrem toho môže byť prívod elektriny, vody, plynu a telefónu neprimerane drahý. Otázka odstraňovania snehu a údržby ciest je taktiež veľmi podstatná. Spravte si najprv prehliadku pozemku s dôveryhodnými osobami a potom si pozemok prezrite v rozličných hodinách, poveternostných podmienkach alebo prípadne v každom ročnom období.

Potrebujete poradiť pri kúpe stavebného pozemku alebo stavbe domu v Rakúsku?

Konzultácia zdarma

Tags: ,

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital