Rodinný dom GB

Projekt rodinného domu
Zrealizované v 2018

Rodinný dom bol navrhnutý pre mladú 4-člennú rodinku. Požiadavkou investora bola jednoduchá a funkčná architektúra, bez zbytočných okrasných prvkov, tak aby bola realizácia čo najjednoduchšia. Pri návrhu sme kládli dôraz na kompaktnú formu a efektívne využitie dispozičného riešenia. Minimalizovali sme komunikačné plochy a maximalizovali samotnú obytnú plochu.

Vizuálne rodinný dom pripomína dva navzájom sa prekrývajúce kvádre. Dôležitým aspektom pri návrhu bolo aj veľkorysé preslnenie vnútorných priestorov. K tomuto zámeru značne prispel aj strešný svetlík, ktorý zabezpečil dostatok svetla aj vo vnútornom priestore domu.

Projekt rodinného domu BG
Projekt rodinného domu BG
Projekt rodinného domu BG

© 2018 einzigArtig | Vytvoril BOLD Digital

© 2018 einzigArtig
Vytvoril BOLD Digital